Rendement Beleggen

Behaalde netto beleggingsrendement value portefeuilles

Op deze pagina vindt u per risicoprofiel de in het verleden behaalde netto rendementen (na kosten). Voor de berekening wordt iedere maand het gemiddeld rendement van een representatief aantal bestaande beheerportefeuilles binnen de vijf risicoprofielen berekend.

Ambassador heeft getracht de hiervoor aangegeven rendementen op een zo zorgvuldig mogelijke wijze te berekenen en aan u te presenteren. Als gevolg van onder meer de specifieke invulling van individuele portefeuilles alsmede verschillen in kosten, kunnen de gerealiseerde rendementen van individuele beleggingsportefeuilles van cliënten van Ambassador afwijken van de hiervoor aangegeven rendementen van de verschillende profielen. U kunt geen rechten ontlenen aan de aangegeven beleggingsrendementen.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Netto rendement 2020 (%) per maand

JANFEBMRTAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDECYTD t/m 26-11
DEFENSIEF- 0,2%- 2,6 %-11,2 %4,6 %0,7 %1,8 %-0.5 %1,8 %-0,8 %-0,9 %7,4 %-1,0 %
GEMATIGD DEFENSIEF-0,7 %-2,9 %-11,9 %4,2 %0,6 %1,8 %-0,8 %1,7 %-0,8 %-1 %7,9 %-3,1 %
NEUTRAAL-2,2 %-4,8 %-15,0 %6,1 %1,8 %2,0 %-0,6 %3,7 %-1,9 %-3,6 %13,7 %-3,3 %
ONDERNEMEND-3,7 %-7,1 %-17,4 %7,8 %2,5 %2,2 %-0,9 %5,0 %-2,4 %-5,1 %18 %-5,3 %
OFFENSIEF-4,3 %-8,5 %-20,5 %8,2 %3,1 %2,3 %-1,0 %5,5 %-3,0 %-5,8 %21,1 %-8,2 %

Netto rendement (%) per jaar

201420152016201720182019
DEFENSIEF8,9 %0,9 %5,1 %1,0 %-3,9 %8,2 %
GEMATIGD DEFENSIEF9,9 %2,4 %5,2 %2,9 %-5,5 %8,8 %
NEUTRAAL9,6 %3,1 %5,9 %2,9 %-6,9 %12,4 %
ONDERNEMEND10,2 %0,6 %10,3 %2,9 %-8,7 %17,0 %
OFFENSIEF10,0 %2,5 %9,0 %6,4 %-8,8 %18,6 %
Klik hier voor rendement Hoog Inkomen Mandaat

 

Klik hier voor rendement Vastgoed Mandaat

'Risk comes from not knowing what you're doing'

-Warren Buffett-

Ontvang het gratis Kennismakingspakket

Lees meer over onze beleggingstips.

Lees meer