Rendement

Behaalde netto rendementen

Op deze pagina vindt u per risicoprofiel de in het verleden behaalde netto rendementen (na kosten). Voor de berekening wordt iedere maand het gemiddeld rendement van een representatief aantal bestaande beheerportefeuilles binnen de vijf risicoprofielen berekend.

De rendementen zijn een mix van de behaalde resultaten van voormalige Antaurus en Ambassador portefeuilles. Na de fusie tussen Ambassador en Antaurus begin 2018 is er hard gewerkt om de portefeuilles samen te voegen tot een uniform beleggingsbeleid. Dit traject is ultimo 2018 gefinaliseerd.

Ambassador heeft getracht de hiervoor aangegeven rendementen op een zo zorgvuldig mogelijke wijze te berekenen en aan u te presenteren. Als gevolg van onder meer de specifieke invulling van individuele portefeuilles alsmede verschillen in kosten, kunnen de gerealiseerde rendementen van individuele beleggingsportefeuilles van cliënten van Ambassador afwijken van de hiervoor aangegeven rendementen van de verschillende profielen. U kunt geen rechten ontlenen aan de  aangegeven rendementen.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Netto rendement 2018 (%) per maand

JANFEBMRTAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDECYTD
DEFENSIEF-0,1-0,2-1,21,3-0,1-0,20,2-0,21,0-1,9-0,7-2,0-3,9
GEMATIGD DEFENSIEF0,4-0,6-1,61,4-0,4-0,40,7-0,81,0-2,4-0,4-2,5-5,5
NEUTRAAL0,3-0,5-2,12,40,3-0,40,7-0,71,3-2,9-0,4-4,1-6,9
ONDERNEMEND0,81,3-2,13,30,9-0,90,4-1,41,1-4,1-0,1-5,4-8,7
OFFENSIEF0,81,4-2,33,31,0-0,80,7-1,21,3-4,2-0,2-5,8-8,8

Netto rendement (%) per jaar

20142015201620172018Gemiddelde
DEFENSIEF8,90,95,11,0-3,92,4
GEMATIGD DEFENSIEF9,92,45,22,9-5,53,0
NEUTRAAL9,63,15,92,9-6,92,9
ONDERNEMEND10,20,610,32,9-8,73,1
OFFENSIEF10,02,596,4-8,83,4

'Risk comes from not knowing what you're doing'

-Warren Buffett-