Eigen Research

Bij Ambassador Vermogensbeheer beleggen wij volgens de principes van de value investing filosofie. In essentie komt deze filosofie erop neer dat we bedrijven selecteren, waarvan de prijs die we betalen met een flinke korting noteert op de door onszelf berekende intrinsieke waarde van het betreffende bedrijf. De onderwaardering wordt vastgesteld op basis van gedegen fundamenteel onderzoek dat door eigen analisten wordt uitgevoerd en gestoeld is op algemeen geaccepteerde waarderingsmethodieken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van analyse van kwartaal- en jaarberichten, bedrijfsbezoeken en het deelnemen aan conferenties voor investeerders. Aan alle investeringen in portefeuilles ligt een zelf opgestelde investment case ten grondslag. Hieronder worden twee voorbeelden gegeven.

Investment Case: Boskalis

Boskalis is een aansprekende Nederlandse onderneming die de laatste jaren beduidend minder resultaten laat zien. Hierbij wordt steeds gewezen op de problemen in de offshore markt. Echter, ook de baggeractiviteiten een sleepdiensten hebben twee moeilijke jaren achter de rug. Boskalis geeft aan dat 2018 en 2019 twee lastige jaren waren, maar dat er daarna verbetering verwacht mag worden.

Positief is dat Boskalis een sterke balans heeft, sterke marktposities en daarbovenop de flexibiliteit en financiële middelen heeft om opportunistisch acquisities te doen. De aandelen zijn op het huidige niveau koopwaardig, waarbij we inspringen op verwachte verbeteringen vanaf 2020 wat tot aanzienlijk betere resultaten moet leiden.

Lees hier de volledige case

Investment Case: NN Group

NN Group is een Nederlandse beursgenoteerde onderneming actief op het gebied van verzekeringen en vermogensbeheer. Ongeveer 60% van de omzet komt uit Nederlandse levens- en pensioenverzekeringen waar NN een marktaandeel heeft van 33%. De overige 40% betreft vermogensbeheer in de VK en continentaal Europa, verzekeren Europa, Nederlandse schadeverzekeringen en Japanse levensverzekeringen.

NN Groep heeft een solide balans en is met een solvabiliteit van ongeveer 210% en bijna 1,6 miljard euro aan kapitaal in de holding goed gekapitaliseerd. De free cashflow yield is met 12% erg hoog. Het dividend over 2019 zal waarschijnlijk rond 2,07 euro per aandeel uitkomen en er is in principe veel ruimte om kapitaal terug te geven (vanaf 2019 weer aandeleninkoop) dan wel om nog een acquisitie te doen. NN Group is aantrekkelijk gewaardeerd met een hoge cashflowgeneratie en solvabiliteit, beschikbare cash voor acquisities dan wel een nieuw aandelen inkoopprogramma en een verwacht dividendrendement van ruim 6%. De aandelen zijn koopwaardig op het huidige niveau.

Lees hier de volledige case

'Risk comes from not knowing what you're doing'

-Warren Buffett-

Ontvang het gratis Kennismakingspakket


Lees meer over onze beleggingstips.

Lees meer