Vermogensbeheer

Vermogensbeheer (vanaf € 200.000,-)

Vermogensbeheer bij Ambassador Vermogensbeheer is meer dan het beheren van uw portefeuille alleen. Het is een continue streven naar toegevoegde waarde met als missie het behalen van uw doelen. Uw persoonlijke en financiële situatie, doelstelling(en), beleggingshorizon en risicohouding vormen de basis voor de inrichting van de portefeuille. Nadat samen met u uw cliënt- en risicoprofiel is afgestemd, wordt de gewenste vermogensverdeling (asset-allocatie) vastgesteld. Vervolgens wordt op basis van onze value investing beleggingsfilosofie uw portefeuille ingevuld.

Beleggingsfilosofie Ambassador

Bij Ambassador beleggen wij volgens de principes van de value investing filosofie. In essentie komt deze filosofie erop neer dat we bedrijven selecteren, waarvan de prijs die we betalen met een flinke korting noteert op de door onszelf berekende intrinsieke waarde van het betreffende bedrijf. De onderwaardering wordt vastgesteld op basis van gedegen fundamenteel onderzoek. De basis voor deze aanpak is gelegd in de jaren ’20 en ‘30 van de vorige eeuw door Benjamin Graham, een Amerikaanse investeerder en professor aan de Colombia University en heeft later veel bekendheid gekregen dankzij de succesvolle invulling van ondermeer Warren Buffett. Door de jaren heen heeft de value filosofie zich bewezen als een zeer succesvolle lange termijn beleggingsstrategie.

Binnen Vermogensbeheer onderscheiden we drie verschillende beleggingsmandaten:

Value Mandaat

 • Ondergewaardeerde bedrijven (zogenaamde ‘margin of safety’)
 • Voorkeur voor betrokken aandeelhouders (zogenaamde ‘skin in the game’)
 • Accent ligt op Europa en Noord-Amerika
 • Bedrijven die een lange historie hebben in het creëren van aandeelhouderswaarde en bij voorkeur ook in het consistent betalen van dividenden
 • Aantrekkelijk op basis van fundamentele analyse (lage EV/EBIT(DA), hoog dividendrendement, hoge vrije kasstroom etc.)
 • Toereikende solvabiliteit en voldoende liquiditeit
 • Er moet een trigger aanwezig zijn om de bestaande onderwaardering eruit te halen. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van een slecht draaiende divisie, opname in een bepaalde beleggingsindex, nieuw management, komst van een activistische aandeelhouder of als analisten een bedrijf gaan volgen

Hoog Inkomen Mandaat

 • Bovengemiddeld dividendrendement
 • Goede dividendhistorie
 • Solide ondernemingen met een sterke balans en bewezen kapitaaldiscipline
 • Aantrekkelijke waardering
 • Relatief lage volatiliteit

Vastgoed Mandaat

 • Spreiding over verschillende categorieën vastgoed
 • Goede kwaliteit  vastgoed
 • Solide balans (maximaal 50% gefinancierd met vreemd vermogen)
 • Meeste vastgoedondernemingen hebben een zogenaamde fiscale beleggingsinstelling status
 • Hoog en houdbaar dividend

Meer informatie?  'Risk comes from not knowing what you're doing'

  -Warren Buffett-

  Ontvang het gratis Kennismakingspakket


  Lees meer over onze beleggingstips.

  Lees meer