Beloningsbeleid

Op Ambassador Vermogensbeheer zijn verschillende regels van toepassing op het gebied van beloningsbeleid. Dit betreft met name bepalingen die zijn opgenomen in artikel 1:114 tot en met 1:129 Wft, aangevuld door toezichthoudersregels in de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 en de door ESMA afgegeven Richtsnoeren beloningsbeleid en beloningspraktijken (MiFID).

Het beloningsbeleid is van toepassing op alle medewerkers van Ambassador, inclusief de directie.

Aan het beloningsbeleid van Ambassador liggen de volgende basisprincipes ten grondslag:

  • het beloningsbeleid bevordert de integriteit en soliditeit van de onderneming met een focus op de lange termijn belangen van de onderneming;
  • het beloningsbeleid bevat geen prikkels die afbreuk doen aan de verplichting van de onderneming om zich in te zetten voor de belangen van de klanten en andere stakeholders, of andere op de onderneming rustende zorgvuldigheidsverplichtingen.

Iedere medewerker van Ambassador ontvangt een vast, marktconform salaris.

Er kan een variabele beloning aan medewerker worden uitgekeerd. De hoogte van de variabele beloning bedraagt maximaal twintig procent van het vaste jaarsalaris en is gebaseerd op zowel financiële als niet-financiële criteria. Op deze manier vormt het beloningsbeleid geen prikkel voor medewerkers om onverantwoorde beleggingsrisico’s (waaronder ook duurzaamheidsrisico’s) te nemen bij het maken van beleggingsbeslissingen. Medewerkers hebben geen recht op een variabele beloning.

'Risk comes from not knowing what you're doing'

-Warren Buffett-

Ontvang het gratis Kennismakingspakket


Lees meer over onze beleggingstips.

Lees meer