Disclaimer

Ambassador Vermogensbeheer betracht bij het samenstellen van deze website de grootste mogelijke zorgvuldigheid. Ambassador Vermogensbeheer houdt haar informatie zo actueel mogelijk. Ondanks deze intentie is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie niet altijd correct is. Ambassador Vermogensbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen enkel recht worden ontleend.

Deze website biedt ook toegang tot andere internetsites en/of informatiebronnen van derden. Ambassador Vermogensbeheer kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische presentaties, inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande expliciete toestemming van Ambassador Vermogensbeheer.

'Risk comes from not knowing what you're doing'

-Warren Buffett-

Ontvang het gratis Kennismakingspakket


Lees meer over onze beleggingstips.

Lees meer