Value Beleggen

Ambassador is een valuebelegger en zoekt naar beleggingen

 • Die ondergewaardeerd zijn (zogenaamde margin of safety)
 • Met een voorkeur voor betrokken aandeelhouders (zogenaamde skin in the game)
 • Waarbij het accent vooral ligt op Europa en Noord-Amerika
 • Die een lange historie hebben in het creëren van aandeelhouderswaarde en bij voorkeur ook in het consistent betalen van dividenden
 • Die aantrekkelijk zijn op basis van fundamentele analyse (lage EV/EBIT(DA), hoge dividendrendement, hoog vrije kasstroom etc.)
 • Die een toereikende solvabiliteit en voldoende liquiditeit hebben
 • Waarbij een trigger aanwezig is om de bestaande onderwaardering eruit te halen. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van een slecht draaiende divisie, opname in een bepaalde beleggingsindex, nieuw management, komst van een activistische aandeelhouder of als analisten een bedrijf gaan volgen
 • Portefeuillebeheerder: Dr. Ir. Mark de Bruijne CFA
 • Ondersteuning: Rene de Jong MFP / Erwin Blok MFP / Monique Zandvoort
 • Portefeuille bestaat grotendeels uit wereldwijde aandelen beleggingen, preferente aandelen en hoogrenderende obligaties
 • Brede spreiding over regio’s en bedrijfssectoren
 • Portefeuille wordt actief beheerd
 • Er wordt geen index gevolgd
 • Valutarisico wordt niet afgedekt

Het doel is om een rendement te halen (na kosten) van gemiddeld 7% op jaarbasis!

 • Value 1 = max. 100% aandelenrisico / streefrendement van gem > 7% op jaarbasis
 • Value 2 = max. 80% aandelenrisico / streefrendement van gem > 6% op jaarbasis
 • Value 3 = max. 60% aandelenrisico / streefrendement van gem > 5% op jaarbasis
 • Value 4 = max. 40% aandelenrisico / streefrendement van gem > 4% op jaarbasis
 • Value 5 = max. 20% aandelenrisico / streefrendement van gem > 3% op jaarbasis

Na een zorgvuldige intake (kennis, ervaring, fin. achtergrond, risicohouding en doelstellingen) zal Ambassador Vermogensbeheer een passend advies uitbrengen qua profiel & portefeuille!

Depotbank (en)

Ambassador Vermogensbeheer maakt gebruik van twee depotbanken: BinckBank en InsingerGilissen Bankiers.

Conclusie

Als u kiest voor Ambassador Vermogensbeheer, kiest u voor een pure & persoonlijke aanpak, value beleggen, eigen research en een lange termijn relatie. Ambassador gaat niet voor de korte termijn resultaten, maar voor een stabiel en aantrekkelijk rendement voor de lange termijn!

OnePager Value Mandaat ontvangen?

Deze ‘OnePager’ geeft u vijf voorbeelden van bedrijven die op basis van hun individuele kenmerken kwalificeren voor een positie in onze portefeuille (mandaat).

Meer informatie?  Gratis download

   Dhr.Mevr.   'Risk comes from not knowing what you're doing'

   -Warren Buffett-

   Ontvang het gratis Kennismakingspakket


   Lees meer over onze beleggingstips.

   Lees meer